Filosofische Praktijk Moors

Women and Philosophical Counseling: The Anima in Thought and Action (2015)

Onlangs is in samenwerking met de Italiaanse filosofe Luisa de Paula en de Canadese filosoof en filosofisch consulent Peter Raabe (University of the Fraser Valley, BC) het boek Women and Philosophical Counseling: The Anima of Thought in Action uitgebracht (2015). Peter Raabe heeft in het verleden meerdere werken gepubliceerd over het filosofisch consulentschap, waaronder Philosophy's Role in Counseling and Psychotherapy (2013), Philosophical Counseling and the Unconscious (2006) en Issues in Philosophical Counseling (2002). Het recente werk van Raabe en De Paula is bijzonder omdat het een collectie van artikelen is van 18 internationale, vrouwelijke filosofisch consulenten. Het boek geeft een beeld van hoe filosofie door deze vrouwen wordt ingezet in hun filosofische praktijk en hoe stereotypering over filosofie en het vak van filosofisch consulent een rol speelt in de beroepsuitoefening. 

Auteurs: Riella Morhayimjavascript:void('Arial'); Natasa Radovanovic; Silvia Bakirdjian; Luisa Sesino; Heidi Salaverria; Lydia Amir; Ora Gruengard; Roxana Kreimer; Marianne Vahl; Camilla Angeltun; Rayda Guzman Gonzalez; Narelle Aarcidiacono; Marie-France Lebouc; M.G. Piety; Dena Hurst; Marleen Moors; Kate Mehuron en  Helen Douglas.