Filosofische Praktijk Moors

 

"Plato says that the unexamined life is not worth living.
But what if the examined life turns out to be a clunker as well?"

- Kurt Vonnegut, "Wampeters, Foma and Granfalloons"

Welkom! Marleen Moors (MPhil) is filosoof, filosofisch consulent, schrijver en geestelijk verzorger. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan , de Université de Montréal in Canada en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze studeerde af op het late werk van Martin Heidegger. Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica, en verdiept zich al ruim 10 jaar in de toegepaste filosofie en existentiële therapie. Ze woont sinds 2017, na lange tijd in Amsterdam gewoond te hebben, in Broekhuizen, Limburg. Ze is momenteel praktijkhoudend filosoof in regio Noord-Limburg en Amsterdam (op afspraak), en klinisch geestelijk verzorger en ethicus aan het VieCuri Medisch Centrum Venlo. Ze is ervan overtuigd dat levensfilosofie en kritisch denken van groot belang zijn voor zowel de geneeskunde, zorg en voor de individuele cliënt. 

 

Ze was voorheen werkzaam als docente filosofie en levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen te Tilburg en aan het Instituut voor Filosofie te Amsterdam. Ze werkte tevens als junior onderzoeker aan het UMC Utrecht binnen de vakgroep medische ethiek. Marleen publiceert regelmatig in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, ethiek, zingeving, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's. Haar interdisciplinaire en multiculturele ervaring vormt haar tot een creatief denker die complexiteit niet uit de weg gaat.  

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website.

Wetenschappelijk onderzoek

U vindt hier informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Marleen. Momenteel is ze bezig met onderzoek naar overbehandeling bij palliatieve patiënten met kanker vanuit filosofisch perspectief. Klik bovenstaand voor meer informatie.

Trainingen en deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie, spirituele zorg en communicatie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen. Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!


Counseling & geestelijke verzorging

Marleen Moors biedt filosofische consulten en counseling aan vanuit existentieel-humanistisch perspectief. U kunt bij haar terecht voor gesprekken over levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping.

Tevens is Marleen als geestelijk verzorger actief voor het Centrum voor Levensvragen (CvL) in regio Noord-Limburg. U kunt een consult aanvragen bij het CvL voor een geestelijk verzorger in de thuissituatie via 06 - 26 75 40 50 of npz@viecuri.nl.

Momenteel neemt Filosofische Praktijk Moors geen nieuwe cliënten aan. Indien u verwezen wilt worden naar een collega, aarzelt u niet om contact op te nemen.