Filosofische Praktijk Moors

 

"Plato says that the unexamined life is not worth living.
But what if the examined life turns out to be a clunker as well?"

- Kurt Vonnegut, "Wampeters, Foma and Granfalloons"

Marleen Moors is filosoof, schrijver, filosofisch consulent, geestelijk verzorger en onderzoeker. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan  (BA) en de Université de Montréal in Canada en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (MPhil). Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica. Marleen is momenteel praktijkhoudend filosoof in Broekhuizen en Amsterdam, en klinisch geestelijk verzorger aan het VieCuri Medisch Centrum met aandachtsgebied oncologie en palliatieve zorg. Ze was voorheen werkzaam als docente filosofie en levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen te Tilburg en aan het Instituut voor Filosofie te Amsterdam. Ze werkte tevens als junior onderzoeker aan het UMC Utrecht binnen de vakgroep medische ethiek (2011-2012). Marleen publiceert regelmatig in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, ethiek, zingeving, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's. Haar interdisciplinaire en multiculturele ervaring vormt haar tot een creatief denker die complexiteit niet uit de weg gaat.  

Blogpublicaties & media

U vindt hier online artikelen en blogpublicaties op het snijvlak van filosofie, existentiële psychologie, fenomenologie en gezondheidszorg. Voor interviews en andere media klikt u hier.

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website.

Wetenschappelijk onderzoek

U vindt hier informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Marleen. Momenteel is ze bezig met onderzoek naar overbehandeling bij palliatieve patiënten met kanker vanuit filosofisch perspectief. Klik bovenstaand voor meer informatie.

Trainingen en deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie, spirituele zorg en communicatie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen. Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!

Counseling en begeleiding

Marleen Moors biedt filosofische consulten en counseling aan vanuit existentieel-humanistisch perspectief. U kunt bij haar terecht voor gesprekken over levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping.