Marleen Moors

 

" Ta panta rhei kai ouden menei:
alles stroomt, niets is blijvend. "

-Heraclitus van Efeze (544-483 BC)-

Marleen Moors is existentie- en cultuurfilosoof, publicist en filosofisch consulent. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan in Canada, aan de Université de Montréal en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica. Marleen is praktijkhoudend filosoof in Broekhuizen, Limburg en is tevens geestelijk verzorger aan het VieCuri Medisch Centrum te Venlo (specialisatie oncologie en palliatieve zorg). Ze was eerder werkzaam als praktijkhoudend filosoof te Amsterdam, als docente filosofie en levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen te Tilburg en aan het Instituut voor Filosofie te Amsterdam. Ze werkte tevens als junior onderzoeker aan het UMC Utrecht binnen de vakgroep medische ethiek (2011-2012). Marleen publiceert regelmatig in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van existentiefilosofie, fenomenologie, ethiek, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's.   Wilt u meer weten over Marleens werkzaamheden voor VieCuri Medisch Centrum? Kijkt u dan hier

Blogpublicaties & media

U vindt hier online artikelen en blogpublicaties op het snijvlak van filosofie, existentiële psychologie, fenomenologie en gezondheidszorg.  Voor media klikt u hier. 

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website. Indien u graag een artikel leest waar geen link voor is, neemt u dan contact met mij op.

 

 


Wetenschappelijk onderzoek

Marleen houdt van complexe en aangrijpende thema’s. Ze werkt hierbij graag interdisciplinair: ze verbindt fenomenologie met filosofie van de geneeskunde, evidence-based onderzoek en de existentiële dimensie van het bestaan. Klik bovenstaand voor meer informatie.


Deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen.  Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!


Counseling

Marleen Moors biedt filosofische consulten en counseling aan vanuit existentieel-humanistisch perspectief. U kunt bij haar terecht voor gesprekken over levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping. 

Momenteel is de praktijk gesloten voor consulten. Indien u verwezen wilt worden naar een collega, aarzelt u niet om contact op te nemen.