Marleen Moors

"We get an impression of a person's character, of his subjectivity, of his nature and his condition when we ask him to describe the objects which he calls his own; in other words, when we inquire about his world. Not the world as it appears 'on second thought,' but the world as he sees it in his direct, day-to-day observation. "

- J.H. Van den Berg

 Welkom

Marleen Moors is existentiefilosoof en filosofisch consulent. Ze studeerde filosofie en religiewetenschappen aan de University of Saskatchewan in Canada (BA) en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (MPhil wijsbegeerte). Ze is gespecialiseerd in existentialisme, existentiële fenomenologie en metafysica. Marleen is praktijkhoudend filosoof in Amsterdam en is tevens werkzaam als consulent spirituele zorg bij VieCuri Medisch Centrum te Venlo, met specialisatie oncologie en palliatieve zorg. Marleen publiceert in vakbladen en tijdschriften en verzorgt lezingen en workshops op het raakvlak van (existentiële) filosofie, fenomenologie, ethiek, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke thema's. 

Blogpublicaties

U vindt hier online artikelen en blogpublicaties op het snijvlak van filosofie, existentiële psychologie, fenomenologie en gezondheidszorg.  

Publicaties algemeen

U vindt hier een selectie van bijdragen in Nederlandstalige en/of Engelstalige boeken, tijdschriften en kranten, waar mogelijk met link naar PDF of website. Indien u graag een artikel leest waar geen link voor is, neemt u dan contact met mij op.

 

 


Wetenschappelijk onderzoek

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Hier vindt u binnenkort informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Marleen Moors. 


Deskundigheidsbevordering

U vindt hier informatie over nascholingen, cursussen en workshops toegepaste filosofie voor de palliatieve zorg, psychologen en voor zorginstellingen.  Bent u een (zorg)professional die regelmatig werkt met patiënten met existentiële dilemma's en zingevingsvragen? Kijk dan verder!


Counseling

Marleen Moors biedt filosofische consulten en counseling aan vanuit existentieel-humanistisch perspectief. U kunt bij haar terecht voor gesprekken over levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping. Momenteel zijn er geen gesprekken mogelijk vanwege drukte. Neemt u contact op voor meer informatie.